LAB - skrót od laboratorium (rzeczownik, rodzaj nijaki), znaczenia : (1.1) pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania badań czy eksperymentów naukowych lub nadzorowania procesów technologicznych; (1.2) pomieszczenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych, wymagających specjalistycznego sprzętu.

FUUTON - w kulturze japońskiej jeden z pięciu żywiołów - żywioł powietrza - nieskończoność, natchnienie, nośnik głosu, zapachu, wibracji kosmicznych, nośnik energii. Okiełznany pozwala wykonywać pracę, poza kontrolą stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

FUUTONLAB - firma inżynierska specjalizująca się w pneumatyce i technice próżniowej.


"O sprężonym powietrzu i próżni wiemy wszystko ... no, prawie wszystko."