OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH, ICH OCHRONIE I PRZYSŁUGUJĄCYCH PAŃSTWU PRAWACH

 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FUUTONLAB – ROBERT GUNIEWSKI, NIP: 8131205942, REGON: 690704809, zarejestrowaną przy UL. LEOPOLDA STAFFA 15, 81-198 SUCHY DWÓR, z siedzibą przy UL. HANDLOWA 15, 81-061 GDYNIA.

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres: FUUTONLAB, UL. HANDLOWA 15, 81-061 GDYNIA lub poczty elektronicznej, wysyłając korespondencję na adres: info(at)fuutonlab.pl.

3. Inspektor ochrony danych osobowych nie został wyznaczony.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych : imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji procesów w jakich są przetwarzane:
    - przygotowania oferowanych rozwiązań,
    - wykonania umowy kupna-sprzedaży oferowanych przez nas produktów i rozwiązań,  
    - finansowo – księgowych,
    - obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń,
    - prowadzenia procesów reklamacyjnych,
    - marketingu bezpośredniego,

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie ręcznie - nie stosujemy profilowania.

7. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi zostały podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych - niezbędne do realizacji naszych zobowiązań, np. kancelarie prawne i księgowe, dostawcy usług IT, podmioty doradcze.

8. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki ochrony: fizycznej, technicznej i organizacyjnej, przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
    - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
    - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
    - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
    - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
    - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
    - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
    - wniesienia skargi do organu nadzorczego,