BOCIAN BOLEK

MODUŁ PRZYGOTOWANIA I DYSTRYBUCJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA DLA STACJI UZDATNIANIA WODY

przygotowanie_powietrza_stacja_uzdatniania_wody_5_1.JPG

BOCIAN BOLEK

        Zespół uzdatniania sprężonego powietrza dedykowany dla stacji uzdatniania wody. Reduktor ciśnienia pozwala ustalić stałą wartość ciśnienia sprężonego powietrza tłoczonego do aeratorów. Filtry cząstek stałych oraz mgły olejowej gwarantują czyste powietrze (cząstki stałe : 0,01 mikrometra, pary olejów : 0,01 mg/m3), którym napowietrzana jest woda. W przypadku konieczności wymiany wkładów filtracyjnych, zawór odcinająco-odpowietrzający umożliwia wygodne odcięcie i odpowietrzenie modułu bez konieczności spuszczania powietrza z całej sieci. Automatyczne spusty kondensatu zapewniają bezobsługową pracę układu. Moduł przygotowania powietrza jest wyposażony w rotametr z zaworem regulacyjnym umożliwiającym łatwą a jednocześnie precyzyjną nastawę ilości sprężonego powietrza dostarczanego do aeratorów. Elektrozawór odcinający pozwala sterować przepływem sprężonego powietrza. Cały układ jest zabezpieczony przed przedostaniem się wody do modułu w przypadku braku sprężonego powietrza w sieci. Dostępne są również wersje zabudowane w szafie sterowniczej - klasa szczelności IP55, wyposażonej w zamknięcia zabezpieczające przed dostępem osób niepowołanych.