WODNIK SZUWAREK

MODUŁ PRZYGOTOWANIA I DYSTRYBUCJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA DLA STACJI UZDATNIANIA WODY

przygotowanie_powietrza_stacja_uzdatniania_wody_1_1.JPG

WODNIK SZUWAREK

        To najbardziej zaawansowana technologicznie grupa zespołów uzdatniania i rozdziału sprężonego powietrza dedykowana dla stacji uzdatniania wody. Dwa niezależne reduktory ciśnienia pozwalają ustalić odrębne wartości ciśnienia dla napędów zaworów kulowych i przepustnic oraz ciśnienia sprężonego powietrza tłoczonego do aeratorów napowietrzających wodę. Moduł wyposażony jest w filtr cząstek stałych, mgły olejowej oraz filtr z węglem aktywnym. Układ gwarantuje czyste powietrze (cząstki stałe : poniżej 0,01 mikrometra, pary olejów : 0,003 mg/m3), którym napowietrzana jest woda. Dostępne są również wersje umożliwiające osiągnięcie najwyższego stopnia filtracji - cząstki stałe : poniżej 0,01 mikrometra, pary olejów poniżej 0,001 mg/m3. Dwa czujniki ciśnienia pozwalają monitorować obecność sprężonego powietrza w poszczególnych fragmentach układu i w przypadku awarii powiadomić o niej operatora. W przypadku konieczności wymiany wkładów filtracyjnych, zawór odcinająco-odpowietrzający umożliwia wygodne odcięcie i odpowietrzenie modułu bez konieczności spuszczania powietrza z całej sieci. Automatyczne spusty kondensatu zapewniają bezobsługową pracę układu. Moduł przygotowania powietrza jest wyposażony w rotametr z zaworem regulacyjnym umożliwiającym łatwą a jednocześnie precyzyjną nastawę ilości sprężonego powietrza dostarczanego do aeratorów. Elektrozawór odcinający pozwala sterować przepływem sprężonego powietrza napowietrzającego wodę. Cały układ jest zabezpieczony przed przedostaniem się wody do modułu w przypadku braku sprężonego powietrza w sieci. Zespół został wyposażony w wytrzymałe szybkozłącza z mosiądzu niklowanego (średnica przewodów jest uzgadniania z Użytkownikiem indywidualnie). Cały układ jest przygotowany do montażu na ścianie za pomocą czterech śrub. Dostępne są również wersje zabudowane w szafie sterowniczej - klasa szczelności IP55, wyposażonej w zamknięcia zabezpieczające przed dostępem osób niepowołanych.