TESTERY SZCZELNOŚCI

        Opracowujemy technologie badania szczelności produkowanych przez naszych Klientów elementów np.: butelek, zbiorników, zaworów, etc.
W zależności od potrzeb wykorzystujemy metody przepływowe jak również nad- i podciśnieniowe.


        Nasz udział w projekcie może polegać na opracowaniu technologii badania szczelności elementu, przygotowaniu projektu, nadzoru nad wykonaniem stanowiska pomiarowego czy też usługi kompleksowej polegającej na oddaniu do użytkowania kompletnego stanowiska testowego.