PRODUKTY SPECJALNE

TECHNIKA PRÓŻNIOWA - PRZEGLĄD PRODUKTÓW VUOTOTECNICA S.r.l.

 

ODGAZOWYWACZE PRÓŻNIOWE

Odgazowywacze próżniowe służą do usuwania pęcherzyków powietrza, pozostałych w żywicy syntetycznej, w mieszance materiałów kompozytowych, silikonie, żelach lub w innych podobnych materiałach podczas ich tworzenia. Obecność pęcherzyków drastycznie zmniejsza jakość tych materiałów i negatywnie wpływa na ich wygląd. Zbudowane są z: jednego lub dwóch idealnie szczelnych autoklawów z przezroczystymi przykrywami z metakrylanu, przez które można obserwować zachodzący proces; pompy łopatkowej z kąpielą olejową; jednego lub dwóch przełączników próżniowych do bezpośredniego odczytu poziomu próżni w autoklawie; trzy-drogowego zaworu ręcznego do odcięcia próżni; rozdzielnicy elektrycznej; stalowej ramy, na której zamontowane są wyżej wymienione komponenty. Wewnątrz autoklawu, w zależności od zastosowanej pompy próżniowej, podciśnienie może dochodzić nawet do 0,01 mbar abs. Odgazowywacze mogą być również wykorzystywane jako impregnatory próżniowe do silników elektrycznych, transformatorów, cewek itp. Dostępna jest również wersja do infuzji żywicy.

DR10001 DR10002 D2R15001 D2R15002 DR100M01 DR100M02


 

 

BEZINWAZYJNE PODCIŚNIENIOWE TESTERY SZCZELNOŚCI

Urządzenia te zostały stworzone z myślą o przeprowadzaniu bezinwazyjnych testów szczelności opakowań żywności, lekarstw itp. Do zbiornika z pleksiglasu należy nalać wody, umieścić testowany produkt, uszczelnić pokrywę i załączyć pompę próżniową (elektryczną lub pneumatyczną, w zależności od wersji urządzenia). Opakowanie umieszczone w zbiorniku nadyma się pod wpływem różnicy ciśnień pomiędzy ciśnieniem atmosferycznym panującym wewnątrz opakowania a podciśnieniem wytworzonym w zbiorniku. Im wyższy poziom próżni osiągnięty w zbiorniku tym nacisk powietrza na ścianki i zgrzewy opakowania większy. Ewentualne nieszczelności widoczne są w postaci uciekających bąbelków powietrza. Urządzenie składa się z: zbiornika z pleksiglasu; elektrycznej lub pneumatycznej pompy próżniowej; ręcznych zaworów dwu- lub trzy-drogowych do sterowania próżnią; wskaźnika umożliwiającego odczyt poziomu próżni; mini przełącznika próżniowego do regulacji poziomu próżni; rozdzielnicy elektrycznej; stalowej ramy, na której zainstalowano powyższe elementy. Poziom podciśnienia możliwy do osiągnięcia w zbiorniku zależy od użytej pompy.

ATS05 ATS20 ATP02


 

 

MODUŁY ODSYSAJĄCE Z FILTRAMI  SYFONOWYMI

Pozwalają na bezpieczne zasysanie powietrza zmieszanego z płynami lub oparami, bez ryzyka uszkodzenia źródła podciśnienia. Filtr syfonowy separuje powietrze od płynów, żeli itp. zasysanych substancji. Moduły odsysające składają się z: filtra syfonowego; wielostopniowego eżektora; pneumatycznego przełącznika próżni; wskaźnika próżni; zaworu sterującego pracą eżektora. Ustalony za pomocą przełącznika próżniowego poziom podciśnienia jest stale utrzymywany w zbiorniku z pleksiglasu. Moduły te znajdują zastosowanie głównie w maszynach używanych do obróbki marmuru, granitu, aluminium, oraz w przemyśle spożywczym (np. odsysanie substancji o konsystencji kremu). Dostępna jest również wersja z większym zbiornikiem oraz wielostopniowym eżektorem energooszczędnym, dodatkową pompą - uruchamianą w momencie konieczności zwiększenia wydajności układu lub w przypadku awarii pierwszej pompy.

GAFS5 GAFS10 GAFS20ES GAFS25ES GAFS30ES GASFS20ES GASFS25ES GASFS30ES


 

 

STACJE ODSYSAJĄCO-MAGAZYNUJĄCE DLA CIECZY

Przeznaczone są do odsysania i magazynowania płynów. Maksymalna różnica poziomów wynosi około 9 metrów. Zbudowane są z: stalowego zbiornika o pojemności dostosowanej do aplikacji; eżektora wielostopniowego; przełącznika próżniowego do regulacji poziomu próżni; wskaźnika poziomu próżni; wskaźnika poziomu cieczy; dwóch czujników magnetycznych na minimalnym i maksymalnym poziomie płynu; trzy-drogowego elektrozaworu do wyrównania ciśnienia atmosferycznego w zbiorniku i zlania cieczy; dwóch reduktorów próżni do regulacji poziomu próżni; trzech zaworów ręcznych do odcięcia próżni; rozdzielnicy elektrycznej.

DVL150 DVL300 DVL500 DVL1000