USŁUGI

CZYLI CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ

1. POMIARY

Na zlecenia naszych Klientów wykonujemy pomiary natężenia przepływu oraz wartości ciśnienia, badania szczelności, wykonujemy audyty linii sprężonego powietrza, szukamy nieszczelności w liniach technologicznych. Wykonując nasze usługi korzystamy z niezawodnego rejestratora ciśnienia i przepływu zbudowanego w oparciu o komponenty japońskiej firmy CKD Corporation, który pozwala nam mierzyć przepływy metodą termiczną aż do 5000 Nl/min z częstotliwością od 2 do 5000 ms.


DETEKCJA PRZECIEKÓW SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje dokładną dokumentacją zdjęciową miejsc, w których występują przecieki sprężonego powietrza, wraz z podaniem wielkości oraz kosztem  wycieku.

 

AUDYTY SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Zakresem audyt  objęta jest całą sieć pneumatyczną zakładu wraz z kompresorownią. Opracowanie obejmuje pełen cykl produkcyjny zakładu z wyszczególnieniem kosztów wytworzenia sprężonego powietrza, dokładną dokumentacją zdjęciową miejsc, w których występują starty, sugestią optymalizacji układu wraz z wyliczeniem potencjalnych zysków.

 

BADANIA SZCZELNOŚCI

Opracowujemy technologie badania szczelności produkowanych przez naszych Klientów elementów np.: butelek, zbiorników, zaworów, etc. W zależności od potrzeb wykorzystujemy metody przepływowe jak również nad- i podciśnieniowe. Nasz udział w projekcie może polegać na opracowaniu technologii badania szczelności elementu, przygotowaniu projektu, nadzoru nad wykonaniem stanowiska pomiarowego czy też usługi kompleksowej polegającej na oddaniu do użytkowania kompletnego stanowiska testowego.

 

POMIARY RZECZYWISTEGO ZUŻYCIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA PRZEZ MASZYNY I LINIE TECHNOLOGICZNE

Oferta skierowana głownie do producentów maszyn i linii technologicznych. Dzięki wykonaniu pomiarów rzeczywistego zużycia powietrza oraz zmian ciśnienia w układzie jesteśmy w stanie zdiagnozować ewentualne przerwy w dostawie medium, niekorzystne skoki ciśnienia, czy wreszcie określić rzeczywiste zużycie sprężonego powietrza  : chwilowe, czy też na cykl produkcyjny. Na podstawie wykonanych pomiarów możemy wykonać optymalizację użytych do budowy układu elementów. Działania takie niosą nie tylko wymierną korzyść materialną dla producenta maszyny, który często może "odchudzić" budowany układ, ale również korzyści marketingowe wynikające z możliwości informowania swoich Klientów o rzeczywistym zapotrzebowaniu maszyny na sprężone powietrze, które bardzo często jest znacznie mniejsze niż zakładano.Pomiary rzeczywistego zużycia sprężonego powietrza przez maszyny i linie technologiczne stanowią również ciekawą propozycję dla użytkowników końcowych, którzy przymierzają się do remontu bądź modernizacji urządzeń. Przy niedoborach sprężonego powietrza w zakładzie, pomiar pozwala tak zsynchronizować kolejne czasy załączania urządzeń aby wyeliminować lub zminimalizować okresy niedoboru sprężonego powietrza w instalacji.

 

POMIARY PRZEPŁYWU I CIŚNIENIA

Wykonujemy pomiary przepływu sprężonego powietrza oraz ciśnienia we wskazanych punktach układów pneumatycznych lub próżniowych. Dzięki rejestratorowi danych pomiar może być prowadzony w sposób ciągły bez konieczności nadzoru i trwać nawet kilka tygodni. Wykonywane pomiary pozwalają na detekcję występujących nieregularnie awarii lub nieprawidłowości w działaniach układów.

 

2. PROJEKTOWANIE

Wykonujemy projekty instalacji pneumatycznych oraz próżniowych, układów sterowania, modernizacji istniejących układów oraz optymalizacji ich działania.


3. DORADZTWO TECHNICZNE

W ofercie posiadamy doradztwo techniczne z zakresu próżni i sprężonego powietrza w abonamentach miesięcznych na zasadach call center z zakresu konkretnych produktów bądź niezależnej wiedzy eksperckiej jak również jednorazowe usługi dotyczące rozwiązania konkretnego problemu.

 

4. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

W oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, opracowaliśmy cykl szkoleń dla techników i inżynierów utrzymania ruchu z zakresu pneumatyki oraz techniki próżniowej. Szkolenia są prowadzone w formie ośmiogodzinnych paneli teoretycznych i/lub praktycznych bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, bez konieczności wysyłania pracowników do odległych ośrodków szkoleniowych.

TEMATYKA SZKOLEŃ :

- Podstawy techniki próżniowej,
- Podstawy pneumatyki,
- Pneumatyka dla zaawansowanych,
- Pneumatyka w praktyce,
- Detekcja awarii w układach pneumatycznych i próżniowych,
- Optymalizacja układów pneumatycznych,
- Ograniczenie kosztów wytwarzania sprężonego powietrza,

Szkolenia organizowane w siedzibie Zamawiającego,
Szkolenia stacjonarne – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni,
Szkolenia wyjazdowe (weekendowe) połączone z wyjazdami integracyjnymi, w pakietach :
narciarskich, żeglarskich, wspinaczkowych, krajoznawczych itp.